DONORSKA MREZA B&H Donorska mreža BiH zajedno sa partnerima iz BiH, Evrope i Turske.

26 ноември: Национални спортни игри за трансплантирани “Да! За живот!”
03/12/2023
U hotelu Radon Plaza u Sarajevu započela dvodnevnameđunarodna edukacija za intenziviste iz F BiH.
03/12/2023
Veliki događaj za promociju transplantacionog programa u BiH “Intesive care medicine and organ donation course” koji je organizovala DONORSKA MREZA B&H Donorska mreža BiH zajedno sa partnerima iz BiH, Evrope i Turske.
Nadam se da će zahvaljujući ovom edukatvnom ptogramu i već dogovorenim kursevima za transplant koordinatore doći do povećanja broja Tx u našoj zemlji,što bi nas u perspektivi približilo članstvu u Eurotransplantu.