Да. За живот – Кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
21/12/2023
Svetski dan bubrega 2024 u Beogradu
25/02/2024

https://www.facebook.com/televizijabktv/videos/2339945846215902