JOŠ SI MI TRAG

Pacijenti na listi čekanja za transplantaciju organa uputili inicijativu Ministarstvu zdravlja za finansiranje transplantacija u inostranstvu
17/02/2023
“Zajedno za novi život” preduzelo u poslednjem periodu, a sve u okviru kampanje koju vodi pod nazivom “Još si mi trag”
18/05/2023

05.05.2023. je u svečanoj sali KBC Zvezdara održana je tribina pod nazivom “Ostavi trag” u organizaciji udruženja “Zajedno za novi život” u okviru kampanje “Još si mi trag”. Tribina je imala za cilj edukaciju i prevenciju bolesti koje dovode do stadijuma kada je transplantacija organa jedini lek, kao i podizanje svesti na temu značaja doniranja organa. Na tribini su se mnogobrojnim okupljenima obratili: Mladen Todić, pacijent sa presađenom jetrom, predsednik udruženja “Zajedno za novi život”, Prof dr Radomir Naumović, nefrolog, načelnik odeljenja nefrologije KBC Zvezdara, Danica Lukić, zamenica direktora Sektora za ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu RFZO, dr Dušica Vrinić Kalem, gastroenterohepatolog, načelnica odeljenja gastroenterologije sa hepatologijom KBC Zvezdara, Ass dr Saša Knežević,anesteziolog, UC UKCS, koordinator za transplantaciju organa UKCS, VMS DIjana Otašević, glavna sestra KBC Zvezdara, SMT Miljan Ilić, Glavni tehničar odeljenja nefrologije i dijalize KBC Zvezdara, Željka Bojić, pacijentkinja na listi čekanja za transplantaciju jetre, udruženje “Zajedno za novi život”, Darija Kostić, pacijentkinja sa presađenim bubregom, udruženje transplantiranih Vojvodine “PanTransplant”, Aleksandra Mitrović, pacijentkinja na dijalizi, čeka transplantaciju bubrega, Slavica Slijepčević, pacijentkinja na dijalizi, čeka transplantaciju bubrega, udruženje bubrežnih invalida KBC Zvezdara

Najveći deo tribine su gore navedeni medicinski stručnjaci govorili o prevenciji bolesti koje mogu da dovedu do bolesti organa čiji je jedini lek transplantacija, edukaciji kako da se presađeni organ sačuva od raznih infekcija i o značaju transplantacije organa kao jedinom leku u pojedinim slučajevima. Sve ono što je RFZO uradio po pitanju sklapanja ugovora o međunarodnoj saradnji za slanje naših pacijenata na transplantaciju organa u inostranstvo koje nije moguće uraditi u Srbiji je govorila Danica Lukić, za koju su mnogi prisutni imali pitanja o refundaciji troškova dijalize u inostranstvu, neophodnoj dokumentaciji, dostupnosti određenih terapija i sl. Pacijenti su govorili o svojim iskustvima čekajući transplantaciju organa i šta je značila transplantacija za one koji su je dočekali, na šta je važno obratiti pažnju kada želimo da očuvamo zdravlje što je bolje moguće pre transplantacije i koje sve vrste infekcija mogu ugroziti transplantiranog pacijenta i na koji način se mogu zaštiti od njih Osim predstavnika navedenih udruženja, tribini je prisustvovao veliki broj građana, predstavnika drugih udruženja pacijenata, studenti VMS, zaposleni na KBC Zvezdara. .