“Zajedno za novi život” preduzelo u poslednjem periodu, a sve u okviru kampanje koju vodi pod nazivom “Još si mi trag”

JOŠ SI MI TRAG
18/05/2023
Najvažniji poziv u životu
18/05/2023

Povodom Evropske nedelje imunizacije, udruženje je zajedno sa udruženjima koje okupljaju imunokompromitovane pacijente „ORS“ (udruženje obolelih od reumatskih bolesti) i „LIPA“ (udruženje obolelih od limfoma) izdalo brošuru o važnosti imunizacije ove grupe pacijenata u koje spadaju i transplantirani, pacijenti koji čekaju transplantaciju organa i dijalizirani pacijenti. Osim toga, brošuri su sa stručne strane dali svoj doprinos i prof dr Đorđe Ćulafić, gastroenterohepatolog UKCS član tima za transplantaciju jetre, doc dr Predrag Ostojić, reumatolog UKCS i doc dr Darko Antić, hematolog UKCS. Na konferenciji za novinare smo zajedno sa strukom predstavili ovu, za imunokompromitovane pacijente, važnu brošuru.

Brosura