SAOPĆENJE ZA JAVNOST: UNDT BIH izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neadekvatnih uslova u dijaliznim centrima FBiH i nepostojanja nacionalnog programa prevencije hronične bubrežne bolest

O darovanju organov se lahko sedaj opredelimo elektronsko
30/01/2019
No more dialysis, Scientists Have Developed A Bionic Kidney!
24/02/2019

Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog sve većeg broja pacijenata na dijalizi, oko 3000, od čega je 40% iznad 65 god starosti a oko 500 pacijenata je ispod 45 godina starosti .O problemu  dijalize u FBiH se posebno razgovaralo na Godišnjoj skupštini UNDTBiH održanoj 01. Februara 2019. godine u Sarajevu. Zabrinjavajuće je stanje dijaliznim centrima u FBiH  zbog loše kadrovske situacije, neadekvatnog zanavljanja opreme, ograničenih prostornih kapaciteta, nedovoljne količine i neredovne isporuke neophodnih lijekova. Poređenja radi, u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu su svi dijalizni centri privatni. U FBIH postoji ukupno 15 dijaliznih centara i svake godine se broj pacijenata poveća do 10%. Određeni Centri rade godinama u četiri smjene (Sarajevo i Tuzla, doskora Zenica). Dijaliziranje u četvrtoj smjeni je neadekvatno i nehumano jer ta smjena traje 22 -02 h iza ponoći.

Aparati za hemodijalizu se ne zanavljaju u FBiH, više od 50% aparata je prešlo preko 50.000 sati rada, a trebalo bi da se nakon 15000 sati zanavljaju. Ne postoji kontinuirano zanavljanje aparata jer svaki Kanton, shodno svojim mogućnostima, to rješava (većini slučajeva ne rješava).U Republici Srpskoj i Brčko distriktu to je rješeno kroz javno privatno partnerstvo i smatramo da se u FBiH, kroz projekat javnog privatnog partnerstva u skladu s Pravilnikom o radu dijaliznih centara, mogu obezbijediti kvaliteniji uslovi za liječenje dijalizom.

Bosna i Hercegovina nema nacionalni program prevencije hronične bubrežne bolesti od koje danas u svijetu boluje 850 miliona ljudi. Procjenjuje se da više od 50% stanovnika BiH boluje od povišenog krvnog tlaka, prekomjerne tjelesne težine, oko 30% od šećerne bolesti. U BiH 40% stanovnika su pušači. Zato možemo smatrati da 30-40 % stanovnika BiH ima povišen rizik razvoja hronične bubrežne bolesti. UNDTBiH, kao krovna strukovna organizacija nefrologa, strogo preporučuje ministarstvima zdravstva da razviju entitetske / državne programe prevencije hronične bubrežne bolesti u kojima bi primarna zdravstvena zaštita bila ključna.

UNDTBiH još jednom poziva sve relevantne institucije da poboljšaju kvalitet dijaliznog liječenja u FBiH i da izrade programe prevencije hronične bubrežne bolesti. Na taj način će se dugoročno smanjiti broj broj pacijenata na dijalizi, a država će uštediti značajna sredstva.

Udruženje ljekara/liječnika za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDTBiH)

 

Vir: Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH