O darovanju organov se lahko sedaj opredelimo elektronsko

Sastanak članova UO UDiTB F BiH u Federalnom ministarstvu zdravstva
15/01/2019
SAOPĆENJE ZA JAVNOST: UNDT BIH izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neadekvatnih uslova u dijaliznim centrima FBiH i nepostojanja nacionalnog programa prevencije hronične bubrežne bolest
07/02/2019

V Sloveniji je v register darovalcev vpisanih le pol odstotka prebivalcev. Ker pa je zdravljenje s presaditvijo organov uspešna metoda po dokončni odpovedi organa, ko so izčrpani ostali pristopi zdravljenja, so si na Zavodu RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija – transplant) prizadevali za poenostavitev postopka za opredelitev darovanja organov. Zdaj je na voljo tudi možnost opredelitve v elektronski obliki, ki uporabniku olajša postopek, pri tem pa smo z rešitvami InDoc EDGE sodelovali tudi v Mikrocopu.

Preprosta elektronska oddaja soglasja za darovanje organov je vsem državljanom Republike Slovenije omogočena prek portala eUprava. Elektronsko podpisane obrazce in obrazce, ki bodo še vedno izpolnjeni v papirni obliki, nato zajamemo v InDoc EDGE, kjer jih bomo v elektronski obliki hranili še 10 let po smrti darovalcev oziroma 100 let po njihovem rojstvu.

Ob zajemu dokumentov iz obrazcev prenesemo ključne podatke za vpis darovalcev v evidenco darovalcev, ki jo upravlja ZZZS. Ker obrazci vsebujejo občutljive osebne podatke, je vpogled v hranjene elektronske dokumente omejen – pooblaščenim uporabnikom je omogočen zgolj prek evidence darovalcev, in še to šele po smrti darovalca. Za vse vpoglede v podatke v InDoc EDGE vodimo celovito revizijsko sled.

V Sloveniji na leto dobrih 100 presaditev organov

Na leto v Sloveniji izvedemo dobrih 100 presaditev organov, v letu 2018 pa je bilo do konca septembra opravljenih 75 transplantacij. Ena izmed tistih, ki ji je presaditev rešila življenje, je tudi Tina Belej, ki so ji jetra pri 22-ih letih nenadoma začela odpovedovati in je transplantacijo potrebovala čez noč. »Darovan organ mi je rešil življenje. Omogoča mi, da danes živim polno in brez bistvenih omejitev. Ravno prejemniki organov se zavedamo pomena darovanja organov. Darovan organ je za nas neprecenljivo darilo, posameznikova odločitev za samo darovanje pa izredno plemenito dejanje,« je o svoji izkušnji povedala Tina Belej.

Vabimo vas, da razmislite in se opredelite glede darovanja svojih organov in tkiv po smrti ter tudi na ta način pomagate drugim.

Vir: mikrocop.si