DOLAZE I RJEŠENJA POSLE SRIJEDE 30. 10.2019 NAKON PROTESTA DIJALIZNIH BOLESNIKA

ZAJEDNIČKO OBELEŽAVANJE MREŽE TRANSPLANTIRANIH JUGOISTOČNE EVROPE Evropski dan darivanja organa, Tuzla 19.10.2019
18/09/2019
Mirjana Kujundžić
21/11/2019

 

Vlada FBiH poručila: Provođenje transplantacije treba biti prioritet

 

 

 

Kako je zaključeno, Vlada strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unapređuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja oko 30 milijuna KM, a ovaj fond se dijelom financira i iz Proračuna FBiH.

Federalna vlada je obvezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.

Osnivači dijaliznih centara obvezni su da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavu dijaliznih aparata i sredstva za provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju transplantacijsku medicinu dužne su, svaka dva mjeseca, Federalno ministarstvo zdravstva – Centar za transplantacijsku medicinu izvješćivati o napretku transplantacijske medicine, saopćeno je iz Vlade FBiH

Kako je zaključeno, Vlada strateški podržava razvoj transplantacijske medicine u FBiH s obzirom na to da ulaganje u transplantaciju spašava živote i unapređuje kvalitet života pacijenata, ali donosi i značajne ekonomske benefite i smanjuje troškove za dijalizu na koju se iz Federalnog fonda solidarnosti godišnje izdvaja oko 30 milijuna KM, a ovaj fond se dijelom financira i iz Proračuna FBiH.

Federalna vlada je obvezala kliničke centre u FBiH da provođenje transplantacijske medicine bude prioritet u njihovom radu, a Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH da prati izvršenje ugovora zaključenih sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantacijsku medicinu, naročito u dijelu plaćanja bolničkih koordinatora.

Osnivači dijaliznih centara obvezni su da u svojim proračunima za narednu godinu osiguraju sredstva za nabavu dijaliznih aparata i sredstva za provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.

Zdravstvene ustanove koje obavljaju transplantacijsku medicinu dužne su, svaka dva mjeseca, Federalno ministarstvo zdravstva – Centar za transplantacijsku medicinu izvješćivati o napretku transplantacijske medicine, saopćeno je iz Vlade FBiH

 

 

JUGOISTOČNA EVROPA!

To što pripremaju u BIH priča je svih nas u tom regionu. Vjerovali ili ne ta borba je i naša! Podupirajte udruge i udruženjan u BIH, da konačno i kod njih počne priča kadaveričnih transplantacija kao i po još kojoj zemlji JI Evrope. Dijelite ovu Objavu na svojim profilima.

BUDIMO SOLIDARNI!

U srijedu protesti dijaliznih pacijenata Federacije BiH