UKC Ljubljana po koncu protikoronskih ukrepov “Izpada enega meseca ali meseca in pol ne bo enostavno nadoknaditi”

CORONAVIRUS COVID19
29/03/2020
Boris je z novo ledvico osvojil srebrno medaljo
21/04/2020

 

STA Iz Univerzitetnega kliničnega centra so sporočili, da že pripravljajo izhodno strategijo za ostale ambulantne dejavnosti, ki so zaradi epidemije, delovale v zmanjšanem obsegu.
Iz Univerzitetnega kliničnega centra so sporočili, da že pripravljajo izhodno strategijo za ostale ambulantne dejavnosti, ki so zaradi epidemije, delovale v zmanjšanem obsegu.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati! Prof. dr. Zlatko Fras, strokovni direktor Interne klinike je pojasnil, da je osnovna hospitalna dejavnost tudi v času, ko se soočamo z epidemijo novega koronavirusa, ves čas 80-odstotna. Zmanjšali pa so nekatere ambulantne in elektivne dejavnosti, medtem ko so nujne paciente poleg obravnav v urgentnih ambulantah obravnavali tudi s pomočjo elektronskih in telefonskih posvetov. “Izpada enega meseca ali meseca in pol ne bo enostavno nadoknaditi. Trudili se bomo, da čim prej to nadomestimo. Doba koronavirusa in razglasitev epidemije ne bosta pripomogli k skrajšanju čakalnih dob,” je povedal v video sporočilu. Pozitivni vidik situacije pa je, kot je izpostavil, “da nam bo ta
čas pokazal nekatere druge poti obravnav – zlasti telefonske in e-posvete, s čimer bi lahko dobili nov zagon.” V ambulantah UKC Ljubljana opravijo še vedno približno 1500 pregledov dnevno, kar je dobra tretjina števila pred začetkom epidemije. “Urgenca ima zaradi manj poškodb manjši obisk, vendar je zaradi uporabe varovalne opreme obravnava pacientov bistveno bolj zahtevna. Porodi še naprej varno potekajov ljubljanski porodnišnici.
Najzahtevnejša nujna stanja iz celotne države med prevzemajo očesna klinika, nevrološka klinika, stomatološka klinika in otorinolaringološka klinika. Pediatrična klinika ob izredno poostrenih varnostnih ukrepih skuša opraviti čim večji obseg dela z najranljivejšimi otroki,” so zapisali v sporočilu.
“Pri ambulantnih specialističnih obravnavah in diagnostiki smo se odločili, da bomo dejavnost povečevali dejavnost postopoma,” je navedel in dodal, da bo prva naslednja stopnja obravnava bolnikov pod stopnjo hitro. V času epidemije so obravnavali bolnike pod stopnjama: nujno in zelo hitro. Ob tem bodo upoštevali vse zaščitne ukrepe. “Dejstvo je, da v kolikor bodo zdravstvene ustanove širše odprte za večje število pacientov, se tudi možnost prenosa okužbe v zdravstveno ustanovo bistveno poveča,” je še izpostavil Fras.
Prof. dr. Borut Štabuc, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za gastroenterologijo na UKC je povedal, da so endoskopsko dejavnost v zadnjem tednu izvajali pri pacientih s stopnjama nujni in zelo hitro ter dodal, da so prejeli dovolj zaščitne opreme. “Od jutri oziroma pojutrišnjem bodo endoskopske ambulante pričele delovati, dejavnost bo 80-odstotna, do konca aprila pa bomo lahko oskrbeli vse bolnike z napotnico zelo hitro in tiste triažirane bolnike z napotnico hitro,” je dodal. Načrtujejo, da bodo lahko izvajali ambulantne dejavnosti tudi v popoldanskem času – kot to počnejo že zdaj predvsem z onkološkimi bolniki in bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki prejemajo biološko terapijo – ter ob sobotah.
Izr. prof. dr. Miha Arnol, dr. med, predstojnik Kliničnega oddelka za nefrologijo na UKC, je povedal, da dializna dejavnost poteka v nespremenjenem obsegu, v oba dializna centra na Zaloško in v Leonišče redno prihaja med 260 in 270 bolnikov. Gre za organizacijsko težavo, saj pri vseh bolnikih sproti preverjajo zdravstveno stanje. Vse bolnike se pred dializo pokliče ali domov ali v inštitucijo, kjer so nastanjeni. Kar nekaj bolnikov je oskrbovancev domov za starejše. Vzpostavili so tudi več kontrolnih točk, kjer preverijo njihovo zdravstveno stanje, telesno temperaturo, morebitne znake okužbe dihal. Doslej so odkrili tri pozitivne bolnike na covid-19. “Pri naših bolnikih gre za izjemno rizično populacijo. Zaradi okvare ledvic imajo številne pridružene bolezni, zato se še posebej trudimo, da bi preprečili vdor novega koronavirusa na dializni oddelek,” je izpostavil Arnol. Izjemno občutljiva skupina so tudi transplantirani bolniki, stanje tistih v zgodnjem obdobju po presaditvi trenutno spremljajo na daljavo s pomočjo telemedicine, izvajanje transplantacijske dejavnosti za neurgentne primere pa je začasno ustavljeno.

UKC Ljubljana in UKC Maribor_ Stanje glede koronavirusa na današnji dan, 6. 4. 2020